Olosuhdekysely seuroille

Olosuhdekysely seuroille

Pöytätennisliitto haluaa auttaa seuroja saaman olosuhteet lajin harrastamista varten parempaan kuntoon. Jos olosuhteissa on seuran mielestä parantamisen tarvetta ja seuralla on omaa halua panostaa asiaan, liitto ja seura voivat yhteistyöllä pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen.

Vastaa kyselyyn vapaamuotoisesti info@sptl.fi.

Seuran olosuhdekysely:

1. Onko seuralla riittävästi salivuoroja ja ovatko salitilat sopivan kokoisia toiminnan kehittämiseen?

Mikäli seuralla on tarvetta lisävuoroille tai uusille pelipaikoille, keneen kannattaisi kunnassa / kaupungissa olla yhteydessä?

2. Onko mielessä vakituinen lajin käyttöön soveltuva pelipaikka?

Seura ja liitto voisivat yhdessä selvittää, miten tämä saataisiin pöytätenniskäyttöön.

3. Onko seuran helppo saada käyttöön tiloja, joissa voi järjestää kilpailuja?

4. Onko jokin muu olosuhteisiin liittyvä asia, joka vaikeuttaa seuran toiminnan kehittämistä?

Välinekysely:

Onko seuralla tarvetta lisäpöydille tai muille pöytätennisvälineille?

Taneli Keinonen

Pöytätennisliitto

Vastaa