VOK 1 lajiosa

VOK 1

Varsinainen ensimmäinen VOK taso on eli VOK 1 on ohjekestoltaan 50 tuntia.

Koulutuksessa käydään pöytätennisvalmennuksen eri osa-alueet läpi käytännönläheisesti opettamisen näkökulmasta ( tekniikka, fysiikka,). Koulutuksen jälkeen valmentajalla on kyky ohjata perustekniikka ja hän hallitsee perustekniikan opettamisen. Keskeisin opetusmetodi pallolaatikkoharjoittelu tulee kaikille tutuksi.

VOK TASO 1 lajiopinnot

yhteensä 20h / SPTL toteuttaa

a.Pöytätenniksen perustekniikka

b.Tekniikan opettaminen ja opetusmetodit

c.Harjoitusten suunnittelu ja lajiharjoitteet

Itsenäistyö

Ohjaajan kanssa sovittava itsenäisesti tehtävä työ 8h

Näyttötehtävä

Yksittäisen harjoituskerran vetäminen (ohjaajan tutorointi) 4 h