VOK 1 lajiosa

 

PÖYTÄTENNIKSEN LAJIOSA

VOK-1 TASO

Pöytätennisliitto järjestää valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen VOK-1 tason lajiosia.

Tason 1 koulutukseen kuuluu lajiosan lisäksi aluejärjestöjen pitämää koulutusta, itsenäistä työtä ja näyttö. Koulutuksen ohjeellinen kokonaiskesto on 50 tuntia.

Koulutus sopii jo valmennustoiminnassa mukana oleville.  Tämä koulutus sopii myös ilman valmennuskokemusta oleville, vaikkapa junioripelaajien vanhemmille.

Koulutuksen tavoite:           Koulutuksen jälkeen valmentajalla on perustaidot yksittäisen harjoituskerran vetämiseen.

VOK 1 sisältö

Varsinainen ensimmäinen VOK taso on eli VOK 1 on ohjekestoltaan 50 tuntia.

Koulutuksessa käydään pöytätennisvalmennuksen eri osa-alueet läpi käytännönläheisesti opettamisen näkökulmasta ( tekniikka, fysiikka,). Koulutuksen jälkeen valmentajalla on kyky ohjata perustekniikka ja hän hallitsee perustekniikan opettamisen. Keskeisin opetusmetodi pallolaatikkoharjoittelu tulee kaikille tutuksi.

VOK TASO 1 lajiopinnot

yhteensä 20h / SPTL toteuttaa

a.Pöytätenniksen perustekniikka

b.Tekniikan opettaminen ja opetusmetodit

c.Harjoitusten suunnittelu ja lajiharjoitteet

Itsenäistyö

Ohjaajan kanssa sovittava itsenäisesti tehtävä työ 8h

Näyttötehtävä

Yksittäisen harjoituskerran vetäminen (ohjaajan tutorointi) 4 h