Koulupingis

Pingis kouluissa

Kaksi pelaa yhdellä pöydällä ja muut vain odottavat vuoroaan. Tämä on kovin yleinen käsitys lajista. Näin ajateltuna ei ole yllättävää, että moni opettaja ei näe lajia kouluihin soveltuvana.

Tämä ei ole kuitenkaan koko kuva lajista. Vinkkejä useamman oppilaan liikuttamisesta samaan aikaan löytyy mailapelit.fi sivustolta. Mailan ja pallon kanssa löytyy suuri joukko tehtäviä, joita voi tehdä ilman pöytää. Harjoitteet ilman pöytää lisäävät tehokkaasti välineenhallintataitoja.

Pingis soveltuu liikuntatunneille sekä välituntiliikuntaan. Välitunnit kannattaa koululla jakaa luokittain/ryhmittäin niin, että yhdellä välitunnilla on kerralla esim. 6-7 pelaajaa. Välituntipelaamisessa hyviä vaihtoehtoja ovat ”hallitsijapeli” tai rundis. Kummankin pelin ohjeet löydät mailapelimateriaalista.

www.mailapelit.fi

Pöytätennisliitto tekee mahdollisuuksien mukaan yhdessä seurojen kanssa lajiesittelyjä kouluilla. Kysymyksiin kouluvierailuista ja koulupingiksestä vastaamme mielellämme.

Taneli Keinonen

0505285861

info@sptl.fi