EU-Erasmus: Maahanmuuttajien kotouttaminen ja sukupuolten tasa-arvo pöytätenniksessä kattavan osallisuuden kautta

                            

Disclaimer:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Vastuuvapauslauseke:

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä. Euroopan unionia tai EACEAa ei voida pitää niistä vastuussa.

Erasmus+ projekti:
Maahanmuuttajien kotouttaminen ja sukupuolten tasa-arvo pöytätenniksessä kattavan osallisuuden kautta
(Integration of immigrants and gender equality in table tennis through comprehensive inclusion )

Suomen ja Viron Pöytätennisliitot sekä vantaalainen seura TIP-70 tekivät yhteistyössä EU-Erasmus-projektin ”Maahanmuuttajien integraatio ja tasa-arvo pöytätennisessä kokonaisvaltaisen osallisuuden kautta”. SPTL oli projektin päävetäjä ja vastasi projektin aikana osiosta ”maahanmuuttajien kotouttaminen”. Viron liiton vastuualueena oli tasa-arvoon ja tyttöjen sekä naispelaajien haasteisiin liittyvä osio. TIP-70:llä on pitkät perinteet maahanmuuttajapelaajien osalta seurassa ja he ovat myös työskennelleet erilaisissa projekteissa, jotka liittyvät maahanmuuttajien osallistamiseen urheilussa. TIP-70 toimi kumppanina tässä projektissa.

Koko projektin integraatioraportin löydät täältä: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=42554

Raportissa on mm. suomalaisille pöytätennisihmisille tuttujen maahanmuuttajien Ildiko Kadarin, Huy Chaun ja Lauri Laanen kokemuksia. Kannattaa käydä ainakin heidän kokemukset lukemassa.

Miksi sitten seurojen kannattaisi perehtyä asiaan? Kansalaisjärjestöillä, kuten urheiluseuroilla, on näissä asioissa merkittävä oma rooli. Tämän lisäksi seurat voivat aivan omista tarpeistaan tehdä maahanmuuttajien integraatiotyötä. Tätä ei siis tarvitse nähdä ”maailmanparantamisena”, vaan normaalina seuratyönä. Pöytätennis on globaali laji, joten maahanmuuttajissa on paljon jo osaavia lajin harrastajia.  Yksinkertaisesti voimme saada seuroihin uusia jo osaavia harrastajia. Lisäksi tarjoamalla maahanmuuttajille toimintaa, voi saada tukea toimintaan, kuten vaikkapa TIP-70 Vantaalla. Tätä kannattaa kysyä omasta kunnastasi. Parasta maahanmuuttajien integrointia on kuitenkin ottaa heidät mukaan normaaliin toimintaan. Tästä näkökulmasta Eeva Rönkköllä oli hyvä puheenvuoro, joka on luettavissa raportista.

Tarvitseeko siis seuroissa tehdä mitään eri tavalla kuin normaalisti? Yksi asia nousi esiin niin asiantuntijoiden kuin meidän maahanmuuttajataustaisten pelaajien kokemuksista: henkilökohtainen viestintä. Seuroissa usein käytetty viestintätapa ”katso meidän sivuilta” tai ”laitan sähköpostin” ei välttämättä toimi tässä yhteydessä. Hienoa olisi, jos seuran sivuilla olisi jotain perustietoa myös englanniksi. Yksinkertainen ohje maahanmuuttajien suhteen on, että pyri tapaamaan heidät hallilla. Mottona voisi olla ”pelataan, paperiasiat ehtii myöhemminkin”.

Virossa järjestetyllä tyttöjen ja naisten leirillä saatiin pelillisten asioiden lisäksi luennoilla sekä tehdyssä kyselyssä osallistujilta tärkeää tietoja harjoituskumppaneiden ja koulutusryhmien merkityksestä. Useat osallistujat olivat sitä mieltä, että vastakkaisen sukupuolen kanssa harjoitteleminen ei ole ongelma, mutta samalla he ymmärsivät poikien ja tyttöjen pelityylierot. Lisäksi tyttöjen omat ryhmät ovat tärkeitä sosiaalisesti.

Projektissa käsiteltiin myös häirinnän vähentämistä urheilussa, ennaltaehkäisytekniikoita sekä urheilijan hyvinvoinnin ja turvallisuuden tärkeyttä. Yhtenä tärkeänä kohtana nousi esille turvallisen tilan luominen urheilijoille, jossa he voivat jakaa kokemuksiaan, esittää kysymyksiä ja hakea tukea. Tämä kannustava ympäristö antaa urheilijoille mahdollisuuden ryhtyä toimiin häirintää vastaan ​​ja luoda positiivista muutosta urheiluyhteisöihinsä.  Jatkuvan koulutuksen ja toiminnan avulla toivotaan voitavan vähentää häirinnän riskiä ja luoda turvallinen ympäristö kaikille urheilijoille. Suomen Pöytätennisliitolla on oma vastuullisuusohjelma, josta löytyy lisää ohjeistusta aiheeseen liittyen. Vastuullisuusohjelma löytyy täältä: Poytatennisliiton-vastuullisuusohjelma_2022.pdf (sptl.fi)

Projektin julkaisuja ja linkkejä:

Juttu opetushallituksen sivuilla:
Pöytätennikselle kehitetään roolia tasa-arvotyössä ja maahanmuuttajien integraatiossa | Opetushallitus (oph.fi)

 

Integraatiowebinaarin raportti (englanniksi) | Suomen Pöytätennisliitto (sptl.fi)

EU -erasmus hankeen raportti-Maahanmuuttajien integraatio (SPTL, Viron liitto ja TIP-70) | Suomen Pöytätennisliitto

https://www.facebook.com/photo/?fbid=596648115843061&set=pcb.596649282509611

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lauatenniseliit&set=a.515267167314490

https://uus.lauatennis.ee/seminar-webinar-31-03-2023/

https://uus.lauatennis.ee/lauatennis-naised-vs-mehed-voi-siiski-koos/

https://uus.lauatennis.ee/erasmus/

https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=39110

An Athlete in Need – What Now?” -webinaari perjantaina | Suomen Pöytätennisliitto (sptl.fi)