Pöytätennisliitto järjestää liikunta- ja integraatiowebinaarin /Linkki tapahtumaan

Liikunta- ja integraatiowebinaari

Pöytätennisliitto on mukana EU-hankkeessa, jonka teemana on maahanmuuttajien integroiminen liikunnan avulla. TIP-70 on ollut mukana hankkeessa ja tehnyt syksyllä 2022 Hakunilassa Vantaalla koululaisten kanssa käytännön osan hankeen työstä.

Järjestämme nyt hankeen päätökseksi webinaarin, joka on kaikille avoin.

Aika : 23.2.2023 kello 18.00-21.00

Linkki tapahtumaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU4Mjg3MmEtNmZhZi00MzVlLWE1YzItOTA5ZWU0ZWU1ZWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c79479-69fc-474e-a708-f3bd7aef9ab7%22%2c%22Oid%22%3a%2247ab8f7a-22f6-49ba-879f-694eb5bfbbcd%22%7d

Tapahtuma toteutetaan englanniksi.

Sisältö

1.Hankkeen esittely

2.Asiantuntijapuheenvuorot

Eva Rönkkö

Tuore väitöskirja Jyväskylän yliopistossa”Mukana suljettuna- etnografinen tutkimus ulkomaalaistaustaisten naisten ohjatusta ryhmäliikunnasta. Eva Rönkkö työskentelee Kisakeskuksen urheiluopistossa

Jasmiina Gharieb

Vantaalaisen Sporttia Kaikille yhdistyksen toiminnanjohtaja.

3.Maahanmuuttaja urheilijoiden puheenvuorot

4.Avoin keskustelu

Tulkaa mukaan kuuntelemaan ja saamaan ajatuksia siitä miten kohtaa maahanmuuttajia!

Tiedustelut

Taneli Keinonen

taneli.keinonen@sptl.fi

0505285861

Vastaa