Syysliittokokous 24.11.2018

SYYSLIITTOKOKOUS

 Suomen Pöytätennisliiton syysliittokokous pidetään joukkue- ja 2200 SM-kisan yhteydessä lauantaina 24.11.2018 Helsingissä Ruskeasuolla (Osoite: Ratsastie10).

Kokouksen kellonaika täsmentyy, kunhan kisojen tarkempi aikataulu on selvillä.

Liittokokouksessa käsitellään liiton toimintasääntöjen 16 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi äänioikeutetun jäsenseuran kirjallisesta vaatimuksesta liittokokouksen esityslistalle on merkittävä asia, joka halutaan liittokokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä vaatimus on jätetty liittohallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

Syysliittokokouksessa:

  • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
  • päätetään jäsenmaksun ja muiden liitolle tulevien maksujen suuruus
  • vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio
  • päätetään liiton puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
  • valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljän (4) erovuoroisen liittohallituksen jäsenen tilalle uudet jäsenet ja yhdeksi vuodeksi neljä (4) varajäsentä, joiden toimikausi alkaa välittömästi kokouksen jälkeen
  • valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan liiton seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa

Liittokokouksessa saavat olla edustettuna jäsenvelvollisuutensa täyttäneet jäsenseurat, joista jokaisella on yksi ääni.
Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsenseuraa
(liiton säännöt 13 § ja 14 §).

Vastaa