Valmentajailta 17.30- kutsu teamsiin

Tänään kello 17.30 aloitamme valmentajaillan. Tämän kertainen tapahtuma vedetään Ruskeasuolta.

Tässä kutsu tapahtumaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDllODg2ZjItOTg5Yy00NWUxLWJmNDYtZDdmYzg3Y2VmZTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c79479-69fc-474e-a708-f3bd7aef9ab7%22%2c%22Oid%22%3a%2247ab8f7a-22f6-49ba-879f-694eb5bfbbcd%22%7d

 

Vastaa