KUTSU: Kevätliittokokous la 13.4. klo 15 ja seurojen strategiatyöpaja klo 17

Päivitys 11.4.: Kaikki kokousmateriaalit lisätty.

Pöytätennisliiton kevätliittokokous järjestetään lauantaina 13.4.2024 klo 15 PT Espoon GP-kilpailujen yhteydessä. Suoraan kevätliittokokouksen jälkeen järjestetään seuroille suunnattu strategiatyöpaja, jossa seurat pääsevät vaikuttamaan liiton uuteen strategiaan.

KEVÄTLIITTOKOKOUS

 • Aika: Lauantai 13.4.2024 klo 15:00-17:00
 • Paikka: Ruskeasuon liikuntahallin kokoustila
 • Osoite: Ratsastie 10, 00280 Helsinki
 • Osallistumismuoto: Paikan päällä tai etäyhteydellä (Teams)

OSALLISTUMISOIKEUS

Liittokokouksessa saavat olla edustettuina jäsenmaksuvelvollisuutensa täyttäneet jäsenseurat. Näillä on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutettu edustaja sekä yksi (1) lisäedustaja, jolla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Äänioikeutta käyttävällä edustajalla tulee olla jäsenseuran antama valtakirja, mikäli hän ei ole seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä, liiton puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, liittohallituksen varsinaisilla jäsenillä, liiton toimihenkilöillä sekä valiokuntien jäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokous voi antaa muillekin henkilöille joko pelkän läsnäolo-oikeuden tai sekä läsnäolo- että puheoikeuden.

OSALLISTUMINEN

Kokoukseen voi osallistua ”livenä” Ruskeasuolla tai etäyhteydellä. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvan henkilön tulee ilmoittaa osallistuminen perjantaihin 12.4. klo 9  mennessä. Seurat voivat lähettää valtakirjat sähköpostilla osoitteeseen henri.pelkonen@sptl.fi.

Osallistuminen molempiin tapahtumiin ilmoitetaan tällä lomakkeella: https://forms.gle/iACMnaEX7AzqVwVt8

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Liittokokouksessa käsitellään liiton toimintasääntöjen 16 §:ssä mainitut asiat.

 • esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon
 • esitetään selvitys valmennus- ja kilpailutoiminnan kuluista, jotka on kohdistettu a) yleisen sarjan pelaajiin ja heidän valmentajiinsa ja b) parapelaajiin ja heidän valmentajiinsa (Starin ehdotuksesta)
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • päätetään kilpailumääräysten muuttamisesta

KOKOUSMATERIAALIT

 1. Valtakirja
 2. Sääntömuutosehdotukset
 3. Vuosikertomus
 4. Tilinpäätös
 5. Tilintarkastajan lausunto

 

SEUROJEN STRATEGIATYÖPAJA

 • Aika: Lauantai 13.4.2024 klo 17:00-20:30
 • Paikka: Ruskeasuon liikuntahallin kokoustila
 • Osoite: Ratsastie 10, 00280 Helsinki
 • Osallistumismuoto: Vain paikan päällä!

OSALLISTUMISOIKEUS

Strategiatyöpajaan voi osallistua max 3 edustajaa / seura.

OSALLISTUMINEN

Kokoukseen voi osallistua vain paikan päällä Ruskeasuolla.

Osallistuminen ilmoitetaan tällä lomakkeella: https://forms.gle/iACMnaEX7AzqVwVt8

TAUSTA

Pöytätennisliitto uudistaa strategiansa vuoden 2024 aikana. Strategia on liiton punainen lanka, jonka mukaan päätöksiä tehdään tulevaisuudessa. Siinä vastataan kysymyksiin, kuten mitkä ovat liiton tavoitteet, mihin liitto panostaa resurssejaan ja miten tavoitteita kohti edetään. Strategiasta tulee rullaava, jotta muutoksiin voidaan reagoida aktiivisesti.

Seurojen strategiatyöpajassa liitto haluaa kuulla seurojen mielipiteet em. kysymyksiin. Työpajan anti otetaan huomioon strategiaa luotaessa syksyllä 2024. Valmis liiton strategia on tarkoitus hyväksyä liiton syyskokouksessa marraskuussa.

Liiton nykyinen strategia löytyy täältä: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=717

Vastaa