Liiton palkatun henkilöstön työtilanteesta

Koronavirus vaikuttaa luonnollisesti myös liiton työntekijöiden tilanteeseen. Työvaliokunta seuraa tilannetta koko ajan, mutta on hankala ennustaa kehitystä ainakaan kovin pitkälle.

Päävalmentaja Mattias Bergkvist pitää tällä hetkellä kesälomaansa. Mikäli pelihalleihin ei ole lähitulevaisuudessa pääsyä, joudumme lomauttamaan hänet, koska töitä ei ole. Koska Mattiaksella on määräaikainen työsopimus, yritämme selvittää, mikä tässä tilanteessa on hänen kannaltaan paras mahdollinen ratkaisu. Olemme myös aloittaneet keskustelut ensi kauden osalta. Mikäli kausi pääsee alkamaan syksyllä normaalisti, kalenterissa on paljon kansainvälisiä kilpailuja.

Kenttäpäällikkö Taneli Keinonen pitää tällä hetkellä vapaitaan sekä talvilomansa. Lisäksi hän tekee valmiiksi perustekniikkaoppaan, Ruskeasuon syksyn pöytäkartat, mailapelihankkeen selvitykset sekä yhteydenotot seuroihin liittyen ensi syksyn lajikäynteihin. Viimeistään toukokuun puolessa välissä siirrytään pitämään kesälomia. Lomien pitämistä jaksotetaan toiminnajohtajan kanssa. Tarkoitus on, että lomat olisivat pidettynä heinäkuun puoleen väliin mennessä.

Myös toiminnanjohtaja Mika Räsänen pitää vapaapäivänsä pois ja siirtyy kesälomalle viimeistään kesäkuun alussa. Siihen mennessä on hoidettava liittokokousasiat, valtionapuselvitykset, tekeillä olevan valmennusoppaan viimeistely, muut juoksevat asiat sekä ensi syksyn suunnitelmat Gumbostrandin tuotosten mukaisesti. Kesälomat pidetään jaksotettuina heinäkuun loppuun mennessä.

Pidemmälle ajoittuvia suunnitelmia voidaan tehdä vasta myöhemmin kun näemme, milloin toiminta on palaamassa normaaliksi.

Esko Heikkinen

Vastaa