Pöytätennisliitto mukana mailapelien Valmentaa kuin nainen –hankkeessa

Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu menestyksekkäästi vuosina 2013–2019 joukkuepalloilulajien ja 2020–2021 kamppailulajien kanssa. Nyt valmennuksen tasa-arvon kehittämistä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella mailapelien kanssa. 

Mailapelien hankkeeseen Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot ovat Suomen Padelliitto, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Sulkapalloliitto, Suomen Squashliitto ja Suomen Tennisliitto. Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. 

Hankkeen päätavoite on lisätä naisvalmentajien kokonaismäärää, ja erityisesti huippuvalmentajien määrää, sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille. 

Päätavoitteeseen pyritään kahden näkökulman kautta. 

1) Kannustetaan naisia lisäämään osaamistaan kansallisten ja kansainvälisten koulutuksien kautta joko valmentajina tai valmentajakouluttajina. 

2) Tuetaan naisvalmentajien kiinnittymistä seuratoimintaan ja tasa-arvon edistymistä seuraympäristöissä. 

Yksi hankkeen pääpainopiste on kouluttaa ja tukea naisia huippuvalmentajina ja valmentajakouluttajina. Nykyisiä naisohjaajia ja -valmentajia kannustetaan osallistumaan 2. ja 3. tason valmentajakoulutuksiin ja kansainvälisiin koulutuksiin. 

Lajiliittojen omien koulutusten lisäksi hankkeessa hyödynnetään Suomen Valmentajien Urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutusta. Sen avulla tuetaan siirtymistä urheilijasta valmentajaksi sekä kannustetaan jatkokoulutuksiin ja vaativampiin valmennustehtäviin. 

Hankkeen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta paikallistasolla lisätään seurailtojen myötä. Nykyisten naisvalmentajien osaamista, jaksamista ja lajin parissa pysymistä tuetaan mentoroinnin keinoin. 

Uutena toimenpiteenä perustetaan mailapelien lajiasiantuntijaverkosto, jossa hankelajien tunnetuimmat naisvalmentajat kutsutaan tukemaan hanketoimien suunnittelussa ja toimimaan esikuvina hankkeen toimenpiteissä. 

Lisätietoja:

Asiasta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä joko Mika Räsäseen tai Johanna Kaimioon. Yhteystiedot löytyvät sptl.fi-sivuston Liitto-valikon alta 

Vastaa