Seuratoiminnan kehittämistukea pöytätennisseuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea neljälle pöytätennisseuralle yhteensä 40 000€. Onnittelut hanketukea saaneille seuroille! 

OPT-86 sai hyvän pohjan tulevan kauden toiminnan ja valmennuksen kehittämiselle, kun seuralle myönnettiin tukea valmennuspäällikön palkkaamiseen 22 000€. 

PT 75 ja PT Jyväskylä saivat 12 000€ yhteishankkeeseen ”Yhteistyöllä yli verkon – Tampereen ja Jyväskylän pingishanke” 

LPTS sai 6 000€ hankenimikkeellä ”Pingiskouluista matalan kynnyksen harrastus”

Seuratukea haetaan kerran vuodessa loppusyksystä. Toivottavasti nyt myönnetyt avustukset kannustavat useampia lajiseuroja miettimään omaa toimintaansa ja tekemään  jatkossakin hakemuksia oman toiminnan kehittämiseksi.  

Yhteensä tukia myönnettiin urheiluseuroille 4,6 miljoonaa euroa. 
Seuratoiminnan kehittämistuen myöntöpäätökset:
Seuratuki+2022.pdf (okm.fi)

OKM:n tiedote 
Liikunta- ja urheiluseuroille 4,6 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämiseen – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vastaa