Valmentajan polku

PÖYTÄTENNISLIITON VALMENTAJAN POLKU

 Pöytätennisliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutus noudattaa VOK luokitusta. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus jakautuu viidelle tasolle.

Seuraavassa on lyhyt kuvaus eri koulutuksista.

Starttikurssi

Ensimmäisen tason tai tason 0 muodostaa paikkakunnittain toteutettava strattikurssi. Tämän kurssin tavoitteena on tutustuttaa henkilöitä pöytätenniksen perustekniikkaan ja motivoida heitä mukaan varsinaiseen valmennuskoulutukseen. Kestoltaan tämä koulutus on 2 tuntia ja toteutus on paikkakunnittain. Tämä kurssi soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi seuroissa pelaavien lasten vanhemmille.

VOK 1

Varsinainen ensimmäinen VOK taso on eli VOK 1 on ohjekestoltaan 50 tuntia. Koulutuksessa käydään pöytätennisvalmennuksen eri osa-alueet läpi käytännönläheisesti opettamisen näkökulmasta ( tekniikka, fysiikka,taktiikka). Koulutuksen jälkeen valmentajalla on kyky ohjata perustekniikka. Hän pystyy myös suunnittelemaan ja toteuttamaan yksittäisen harjoituskerran. Lajiosan opinnot Pöytätennisliitto itse toteuttaa. Vastuullisina henkilöinä toimivat Mattias Bergkvist ja Taneli Keinonen.

Osan koulutuksesta, niin sanotut yleisopinnot, järjestävät alueelliset liikuntaorganisaatiot. Näin osa koulutuksesta on lähellä ja kaikkiin koulutuksiin ei tarvitse matkustaa. Näissä osioissa paneudutaan fysiikkavalmennuksen perusteisiin. Lisäksi saadaan ohjausta harjoitustilanteiden organisointiin sekä taitovalmennuksen perusteisiin. Lopuksi suoritetaan käytännönläheinen näyttötehtävä.

VOK TASO 1

  1. Yleisopinnot/ Liikunnan aluejärjestöjen VOK-1 tason koulutuksesta. 18h
  2. Oppinen ja opettaminen harjoitustilanteessa + Taitoharjoittelu 6h
  3. Fyysinen harjoittelu 6 h
  4. Vapaasti valittavat opinnot 6 h

2.Lajiosa

yhteensä 20h / SPTL itse toteuttaa

a.Pöytätenniksen perustekniikka

b.Tekniikan opettaminen ja opetusmetodit

c.Harjoitusten suunnittelu ja lajiharjoitteet

d.Taktiikan perusteet

  1. Itsenäistyö

Ohjaajan kanssa sovittava itsenäisesti tehtävä työ 8h

  1. Näyttötehtävä

Yksittäisen harjoituskerran vetäminen (ohjaajan tutorointi) 4 h

VOK 2

VOK 2 tasolla syvennetään edellisen tason osaamista. Tämän vaiheen laajuus on ohjeellisesti 100 h.
OSA 1: Huipputekniikka ja edistynyt taktiikka
Toteutus: Ryhmänä vierailu Tukholman Pro Tour kilpailuun tai itsenäisesti suoritettava nettitehtävä. Paneudutaan edistyneeseen tekniikkaa ja huippupelaajien taktiikkaan.
OSA 2: Tekniikkapolun alku
Toteutus: Kisakallio, jossa kouluttajana toimii ETTU:n henkilö. Koulutuksen pääpaino on tekniikkaharjoittelun ensimmäisten vuosien oikeassa toteutuksessa.
OSA 3: Fysiikkavalmennus
Toteutus: Kisakalliossa. Koulutuksesta vastaa Kisakallio. Ohjelma pöytätennispelaajan fysiikkavalmennusta.
OSA 4: Leirivalmennus
Toteutus: Leirin käytännön valmennus yhdessä SPTL:n valmentajan kanssa, joko seuran oma tai SPTL:n leiri.

Pöytätennisliitto käynnistää koulutuksen kaudella 2016-2017.

VANHOJEN KOULUTUSTEN JA KORVAAVUUS

Vaikka kohtuullisen puhtaalta pöydältä koulutuksemme käynnistyy, niin toki aikaisempaakin koulutusta on järjestetty kuten ITTF level 1 koulutus. Tämä vastaa varmasti melko lailla tasoa 1. Luonnollisesti valmentajilla on myös itse muuta suoritettuna. Tarkoitus on korvaavuudella löytää jokaiselle mielekäs motivoiva koulutus. Korvaavuudet sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Tarkempaa tietoa

Taneli Keinonen

Pöytätennisliitto

info@sptl.fi

0505285861